Thursday, September 3, 2009

Top 10 Hayop na Hirit (Lalake sa Babae)

10. Baboy ka ba? Kasi nakaka-taba ka ng puso.
9. Isda ka? Sarap mong tignan, di naman mahawakan.
8. Tarsier ka? Eh exotic beauty.
7. Are you a monkey? Let's do business.
6. Praying mantis? Galing mong lumuhod.
5. Kalapati? Kasi payapa ang kalooban ko sa'yo.
4. Oso ka? Coz everyone wants to be the first to wear you on a date.
3. Are you a hen? Sit on my eggs?
2. Pusa ka ba? Kasi you're purrfect.
1. Are you a beaver? Coz… damn.


*

No comments:

Post a Comment