Wednesday, July 22, 2009

Transformers: Revenge of the Fallen

Ang Tunay na Babae ay hindi nakikipag-siksikan sa sinehan para lang makapanood, kahit blockbuster pa yan.

So. Which ones were the emoticons?
*

No comments:

Post a Comment