Thursday, April 28, 2011

Ang Tunay na Babae ay biodegradable

Makabubuti sa isang nilalang na tiyaking ang mga napag-desisyonang ilihim sa sangkatauhan ay mga bagay na unang mabubulok kaysa sa kanyang kalamnan sakaling maisipang buksan ang kanyang libingan.


*

No comments:

Post a Comment